Zaštita privatnosti

Poštovani ljubitelji tiskara.hr Internet trgovine, s primjenom Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 dobivate više prava na zaštitu i privatnost svojih osobnih podataka.

Svaka osobna informacija dostavljena, prikupljena na stranici tiskara.hr ili kroz naša prodajna mjesta je kontrolirana od strane firme Global Print d.o.o. registrirane u Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, Cernička 4.
Global Print d.o.o. je tvrtka koja strogo provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a posebno onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo naših kupaca. Stoga u skladu s novom Uredbom ovim putem želimo obnoviti vašu suglasnost o korištenju osobnih podataka koja će u cijelosti izraziti vaše želje i interese. Klikom na poveznicu u nastavku otvara se jednostavan obrazac. Na obrascu ćete potvrditi namjeru da želite i dalje primati obavijesti iz tiskara.hr Internet trgovine o našim novim proizvodima, pogodnostima i uslugama. Na taj način nam omogućavate povratne informacije kako bismo uvijek mogli poboljšati naše usluge.

Ako nam dostavite Osobne podatke trećih osoba, biti ćete odgovorni za njihovo obavještavanje i pribavljanje njihovog pristanka za dostavu takvih podataka u svrhe koje su naznačene u odgovarajućim dijelovima ove Politike zaštite privatnosti. Bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bude uzrokovano ili bilo kojoj trećoj osobi putem komuniciranja netočnih, pogrešnih ili nepotpunih podataka na registracijskim formularima će biti isključiva odgovornost korisnika. Hvala vam na ukazanom povjerenju.

GLOBAL PRINT D.O.O. – PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

Osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime) i podatke za komunikaciju (npr. adresa, e-pošta, mobitel) Podatke koji omogućuju stvaranje profila (npr. dob, spol, mjesto, država). Informacije o odabranim (preferiranim) načinima komunikacije s tiskara.hr. Informacije o komunikaciji s tiskara.hr, uključujući marketinšku komunikaciju (newsletter, viber, sms, ili drugog prikladnog načina elektronske komunikacije, kao primjerice push notifikacijama u Aplikaciji, itd.)

Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:
-ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
-ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama
-ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi Global Print d.o.o. ili treća strana
-ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanom računu).

Za koje namjene obrađujemo vaše osobne podatke?

Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne namjene i nećemo ih obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim namjenama. Takva namjena je, primjerice, odgovor na pitanje, provođenje narudžbe koju ste nam dali, unaprjeđenje iskustva posjete naših web-stranica ili portala, unaprjeđenje proizvoda i usluga općenito, ponuda usluga ili aplikacija, marketinške kampanje itd.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane račune), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare). Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

Na koji način štitimo vaše osobne podatke?

Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom. Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka:
povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja
dostupnost: osigurat ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno.
naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, praćenje, pregled i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima itd.

Tko obrađuje osobne podatke?

Ovisno o namjenama za koje obrađujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

a) Unutar naše organizacije

b) Agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije i pružatelji usluga: (npr. MailChimp, Google, Facebook) za slanje e-pošte; samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga, adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Google AdWords; identifikacijski podatak o kolačiću za namjene analiziranja u programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga; adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Facebook Custom Audiences): koji nam pomažu provoditi i analizirati učinkovitost naših kampanja i promotivnih aktivnosti.

c) Ostale treće strane: kada to zahtijeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtke Global Print d.o.o. Poštivanje zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd. Provjere ili kontrole sukladnosti s tiskara.hr pravilima i ugovorima. Zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke Global Print d.o.o. i/ili njenih klijenata. Imajte na umu, međutim, da primatelji navedeni u točki b.) ovoga dokumenta, posebice davatelji usluga koji vam mogu ponuditi proizvode i usluge kroz vlastite kanale, mogu odvojeno prikupljati vaše osobne podatke. U tom su slučaju isključivo odgovorni za njihovu kontrolu, a vaša suradnja s njima odvija se u skladu s njihovim uvjetima. Koje su vaše mogućnosti i prava u vezi s dostavljenim osobnim podacima?

Želimo biti što transparentniji pa vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo vaše osobne podatke.
Vi birate, kako želite da vam se obraćamo – npr. kojim kanalima (na primjer, e-pošta, mobitel itd.).
Imajte na umu da se sva marketinška komunikacija ne odvija na svim kanalima.
U svakom trenutku imate pravo na prikaz osobnih podatka koje ste nam proslijedili, u najčešće upotrebljavanom strukturiranom strojno čitljivom obliku, kao i pravo poslati osobne podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.
Vaše korekcije: ako u osobnim podacima nađete pogrešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili točni, možete zatražiti ispravak ili dopunu
Vaša ograničenja: možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka (na primjer, dok se provjerava točnost vaših osobnih podataka)
Vaši prigovori: također se možete usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga i protiviti se samo automatskoj obradi, uključujući stvaranju profila.

Suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da nam se obratite. Od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o vama (osim u određenim slučajevima, na primjer, za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno prema zakonu). Također se imate pravo žaliti nadzornom tijelu. Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima? Na raspolaganju vam je osoba za kontakt koja će se baviti vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s vašim osobnim podacima (i njihovom obradom) te ostvarivanjem vaših prava. Pišite nam na [email protected].
Radi pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima možemo od vas zatražiti dodatne podatke, a djelovanje možemo samo odbiti ako se dokaže da vas ne možemo pouzdano identificirati.

Kako mogu opozvati suglasnost?

Suglasnost se može otkazati pisanom izjavom ili porukom koju nam možete poslati e-poštom na adresu prodaja@tiskara ili na drugi način objavljen na web-stranici tiskara.hr.

Odbijanje pristanka na obradu osobnih podataka ne nosi sa sobom negativne posljedice ili sankcije. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu osobnih podataka tiskara.hr neće moći pružiti korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe osobnih podataka (npr. prilagođena komunikacija, obavijesti o pogodnostima, i sl.).

Zašto je korisna izrada profila za prilagođenu komunikaciju i informiranje?

Određene informacije koriste se za procjenu ili ocjenu sadržaja koji bi vam mogao biti najzanimljiviji i najkorisniji. Na taj način želimo povećati mogućnosti da vas upoznamo s najrelevantnijim proizvodima ili uslugama. U tu svrhu pojedinci se mogu svrstati u različite skupine (profile) s kojima komuniciramo drugačije, odnosno prilagođeno (individualizirano). To znači da različite skupine (profili) pojedinaca primaju marketinške poruke s različitim sadržajem, uključujući uvjete kupnje (npr. popusti ili uvjeti plaćanja). Pri razvrstavanju pojedinaca u grupe (profili) možemo pratiti, bilježiti i upotrebljavati i odgovore pojedinca na marketinške poruke, npr. otvaranje e-pošte, otvaranje poveznica, vrijeme koje pojedinac provede na određenom web-mjestu i tako dalje.

GLOBAL PRINT D.O.O.